TBMM’de kabul edilen kanuna göre kadın ve sağlıkçılara yönelik cinayet ve şiddet cezalar artırıldı

Kadına karşı şiddette cezaları arttıran kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM’de kabul edilen kanuna göre kadın ve sağlıkçılara yönelik cinayet ve şiddet cezalar artırıldı
GÜNCEL
13.05.2022 (Yeni Çizgi)