Sendikal örgütlülük ve talepler

MESUT BALCAN” Yazdı..

Var olan sistem niye örgütlü ve bilinçli sınıftan korkar.  Emekçi sınıfın örgütlenmesi sendikalaşmasına karşı niye bu kadar direnç gösterir.  Aslında bu soruların cevabı çok zor değil, özelikle gelişmekte olan ülkelerde eğer bunlara karşı duramıyorsa bunlara cephe olarak farklı yöntemler geliştirir. Yani sarı sendikalaşmaya başvurur, talepleri kendisi eder ve kendisi bahşeder. Bu durum gerçek anlamda emek mücadelesi veren örgütlerin de çalışmalarını sekteye vurur.

Örgütlü ve bilinçli emek sınıfı hak talebini bilir ve talep eder, tam tersi diğerleri padişahım çok yaşa der. Tabii ki dünyada da var olan iktidarlara karşı taleplerin yolu sendikal örgütlenmededir. Demokratik ve gelişmiş ülkelerde emekçi sınıfının talepleri alınır ve buna yönelik iktidar uzlaşma yoluna ve birlikte adımlar atar, sendikalar iktidar tarafını tutmadan tam tersi emekçinin örgütü olarak taleplerde bulunur çünkü taraf olduğunu unutmamalıdır.

 

Sendikaların talepleri net olmalıdır. Benimde temsilcisi olduğum KESK- HABER-SEN’in  talepleri bu anlamda nettir.

 

Bunları burada paylaşmaktan bir beis görmeyerek paylaşacağım.

 

Bugün, toplumsal mücadeleyi yükseltmek, her zamankinden daha önemli. Çünkü;

 • Bize rağmen çıkarılan 4688 sayılı yasa ile grevsiz, toplu sözleşmesiz ve anti demokratik hükümler kamu çalışanlarına dayatılıyor.
 • Halkın ve emekçilerin vergileriyle yaratılmış kurumlarımız, özelleştirme adı altında yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor.
 • Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Reformu adı altında gerçekleştirilen sözleşmeli personel uygulamaları ile iş güvencemiz ve geleceğimiz elimizden alınıyor.
 • Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği giderek derinleşiyor, reel ücret kayıpları giderek artıyor.

Çözüm bekleyen bu sorunlara karşı sendikamız, sesini ve gücünü büyüterek mücadele vermeye devam ediyor.

 • Emekçilere insanca bir yaşam ücreti,
 • Herkesin etkin şekilde sosyal güvenlik, iş güvenliği ve iş güvencesine sahip olması,
 • Sağlık ve eğitim başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir kamu hizmeti,
 • Kamu emekçilerini de kapsayan özgürlükçü, grev ve toplu sözleşmeli, ortak çalışanlar yasası,
 • Meslek ve özlük haklarımız,
 • Herkese siyasete katılma ve özgürce siyasi faaliyette bulunma hakkı,
 • Cinsiyet ayrımcılığın yaşamın her alanında son bulması ve eşitliğin sağlanması,
 • Ekolojik denge ve çevrenin korunması,
 • Toplumsal barışın tesisi ve demokratik bir Türkiye için…

 

 

2.041 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]