Gaziantep’te rant projesine tepki

GAZİANTEP-TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez,  Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan Ekolojik Tabanlı Kent Planı, nitelikli bir imar uygulaması olarak başlamışken geldiğimiz ...

GAZİANTEP-TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez,  Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan Ekolojik Tabanlı Kent Planı, nitelikli bir imar uygulaması olarak başlamışken geldiğimiz noktada bir rant projesine dönüşmüş, ekoloji söylemi alelade bir planın maskesi haline getirilmiştir” diye konuştu.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu üyesi  İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası , Jeofizik Mühendisleri Odası , Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası,  Peyzaj Mimarları Odası  Şehir Plancıları Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası temsilcileri Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı İmar Planı hakkında basın toplantısı düzenledi.

 

Toplantıda odalar adına açıklamayı TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez, yaptı. Güçyetmez, Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı İmar Planı’nın ödüllü bir plandan ranta dayalı kamu yararı olmayan bir plana dönüştüğünü söyledi. Yapılan açıklamada planın ilk haline dönmesi gerektiği vurgulandı.

BURADA KAMU YARARI YOK

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez,  Yapılan işlemlerde kamu yararı bulunmamakla birlikte, kentin verimli tarım toprakları geri dönüşsüz bir şekilde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının gözetilmesinde; yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunan toplumsal temelli mesleki kuruluşlar birliğidir. Kentlerin yaşamsal niteliklerini ve geleceklerini doğrudan etkileyen imar planları da TMMOB’nin ve TMMOB’ye bağlı meslek Odaları’nın yakından takip ettiği ve kamu faydası doğrultusunda değerlendirdiği son derece önemli konulardan bir tanesidir. Gaziantep’te de  Türkiye genelinde olduğu gibi sıklıkla imar planlarının revize edildiği bir kenttir. Ancak görülmektedir ki, bu revizyonlar çoğunlukla ilgili mevzuatın getirdiği hükümlerle, şehircilik esaslarıyla ve kamu yararı ilkeleriyle çelişmektedir” İfadelerini kullandı.

İLK PLANA GERİ DÖNÜLMELİ

Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı İmar Planı’nın TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu tarafından son derece önemli görülen ve dikkatle takip edilen bir konu olduğunun altını çizen Burkay Güçyetmez, şöyle konuştu: “ Kuzey Şehir Projesi’nden 2.5 kat daha büyük olan, ve 20 milyon metrekareden daha fazla alanı içeren Kilis Yolu Planı, ayrıca çok önemli miktarda verimli tarım toprağını barındırmaktadır. 2012 yılında hazırlanıp, 2013’de kamuoyuna lanse edildiği haliyle “Ekolojik Tabanlı Kent Planı”, Kilis Yolu ve çevresinde verimli tarım alanlarında çoğunlukla düşük ve orta yoğunluklu yapılaşmayı öngören; çağdaş ekolojik tasarım kriterlerini göz önünde bulunduran, bu yönüyle de planlama alanında yer alan verimli tarım alanlarını yapılaşma baskısı altında tutmayan bir hüviyete sahipti. Ancak zaman içerisinde yapılan plan tadilatlarıyla ekolojik temeller adım adım zayıflatılmıştır. Büyük bölümüne dava açılan ve yargı tarafından iptal edilen imar revizyonlarının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 772 sayılı kararı ile onaylanan revizyon ise öncekilerden farklı olarak alanın tamamında büyük bir yoğunluk ve yükseklik artışı getirmiştir. Dayanağını bu revizyondan alan Şahinbey Belediye Meclisi de 06.09.2016 tarih ve 134 sayılı kararla revizyon uygulama imar planını yürürlüğe koymuştur.

Bu büyük çaplı revizyonlar neticesinde planın odak noktasında yer alan ve Kilis Yolu boyunca devam eden bağ-bahçe nizamındaki aksı çevreleyen düşük yoğunluklu konut alanlarında %25 ile %300 arasında değişen oranlarda yoğunluk artışlarına gidilmiştir. Daha önce 3 katlı yapılarla çevrelenen ve bağ evi niteliğinin korunması hedeflenen bu alanlar 5 ve 8 katlı yapılarla adeta kuşatılmış, ve orta vadede bu niteliği sürdürmeleri imkansız hale getirilmiştir. Bu revizyonlara TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tarafından Şubat ayı içerisinde dava açılmıştır. Dava gerekçelerimiz temel olarak imar revizyonu için zorunlu koşulların oluşmadığı, tarımsal niteliğin zedeleneceği, Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden izin alınmadığı, yoğunluk artışının ardından gerekli teknik ve sosyal donatı alanlarının ayrılmadığı yönündeki tespitlerimizdi.”

TMMOB HER ZAMAN HALKIN YANINDA

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararının bulunduğunu hatırlatan Güçyetmez, “ Tek dosyada birleştirilen davada, Temmuz ayında tamamlanan bilirkişi raporu dava gerekçelerimizi onaylar şekilde yapılan revizyonun planlama ve şehircilik ilkelerine ve mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiğini ifade etmekteydi. Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/306 esas numarasıyla yürütülen davada mahkeme heyeti itirazlarımızı, bilirkişi raporu doğrultusunda değerlendirerek oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Kararın gerekçeleri de son derece önemli noktalara vurgu yapmaktadır. Kentin geleceği için duyduğumuz kaygının yargı tarafından kabul görmesinden ve kesinlikle kamu yararı taşımayan bu işlemin durdurulmasından memnuniyet duymaktayız. Kilis Yolu çevresinde yapılan bu işlemin durdurulması sembolik açıdan da çok önemlidir. Kent merkezinde kalan son tarım alanlarından bir tanesinin korunması hayati derecede büyük bir önem taşımaktadır. Değirmiçem’de, Sarıgüllük’te, Organize Sanayi’de yapılan yanlışlarla gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz verimli topraklarımızı kalıcı olarak yitirmişken, bu hatalardan ders çıkarmalı ve Kilis Yolu çevresi başta olmak üzere Gaziantep’in tarımsal ve çevresel zenginliğini korumak en önemli görevlerimizden bir tanesi olmalıdır. TMMOB Kamu faydasını gözeterek halkın yanında olmaya, bilimi ve tekniği halkın faydasına sunmaya, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir” diye konuştu.

 

580 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]