GAZİANTEP’TE BİLİMSEL ECZACILIĞIN 179. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Yeminlerine Sadık Kalma Sözü Verdiler GAZİANTEP-BEKİR ŞAHİN; Bilimsel Eczacılığın 179. yılı nedeniyle TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve oda üyelerinin katılımı ile kutlama progr...

Yeminlerine Sadık Kalma Sözü Verdiler

GAZİANTEP-BEKİR ŞAHİN; Bilimsel Eczacılığın 179. yılı nedeniyle TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve oda üyelerinin katılımı ile kutlama programı tören düzenlendi.  Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci,  “İnsanlarımızın sağlığına katkı sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için üzerimize düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da yerine getirmeye hazırız. Bu görevi yaparken din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeyeceğimize yemin ederek eczacılık mesleğine başladık. Yeminimize sonsuza kadar sadık kalacağımıza söz veriyoruz” dedi.

ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (6)

Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Oda Başkanı Ecz İrfan Demirci, mesleğinin köklü tarihinde aldıkları güçle ve özgüvenle çalıştıklarını belirterek, mesleğini ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Demirci’den sonra günün anlamıyla ilgili konuşmayı ise Eczacı Odası Genel sekreteri Serdari Dalsüren yaptı.

ECZACILAR HALKIN EN KOLAY ULAŞABİLDİĞİ SAĞLIK DANIŞMANLARIDIR.

Dalsüren, eczacılar 179 yıldır sürekli gelişen mesleği toplum sağlığını iyileştirme, insanların yaşam kalitelerini artırma ekseninde icra etmek için var gücüyle çalıştıklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

Eczacılar halkın en kolay ulaşabildiği sağlık danışmanlarıdır. Eczacılar toplumun aydın, ilerici, modern yüzüdür.  Eczacılar sadece sağlık alanında değil hemen her konuda halkın danışmanıdır yani halkın sırdaşı ve dert ortağıdır. Yine eczacılar yapılan anketlerde en güvenilen meslek mensupları sıralamasında hep ilk beş içinde olmuştur. Eczacılar halk sağlığına katkılarının yanı sıra ilaç danışmanlığı rolü ile kamu kaynaklarının etkin ve akılcı kullanımında da pay sahibidir. Akılcı ilaç kullanımı çalışmalarının ayrılmaz ve en önemli paydaşlarından biridir.

İLAÇ ARTIK BİR İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜDÜR

Gelişen bilim ve teknoloji, eczacılık alanında da yeni bir takım tanım ve terimlerin oluşmasına neden olmuştur. Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi terimlerle artık hasta hücreleri bulup yalnızca o hücrelere etki eden ilaçları konuşmaya ve kullanmaya başladık. Bu sayede ilaçların yan etkileri en aza indirilmeye başladı. Özellikle onkoloji ilaçlarında bu teknolojilerin kullanılması bu ilaçların sağlıklı hücrelerde yarattığı istenmeyen etkileri ortadan kaldırmaktadır.  Ancak dünyada yaşanan bu gelişmelere ayak uydurmada başarılı olduğumuzu söylememiz maalesef mümkün değildir. Bugün Türkiye’de tüketilen her 100 kutu ilacın yaklaşık 80’i yerli üretim olsa da TL bazında baktığımızda bu oran yüzde 45’lere düşmektedir. Bu da ileri teknoloji gerektiren insülin, kan ürünleri, onkoloji ilaçları gibi pahalı ürünleri üretemediğimizi göstermektedir. Türkiye ilaç pazarında en yüksek ciroya sahip ilk on ilacın sadece ikisi yerli üretimdir. Sonuçta ülkemizin kaynakları yurtdışına çıkmakta, dış ticaret açığımız büyümektedir. Yerli ilaç firmalarımızın sayısı giderek azalmaktadır.  İlaç stratejik bir üründür. İşte bu nedenledir ki devlet, ar-ge çalışmaları için kaynak ayırmalı ve ilaç üretiminin yeniden yerli firmalara geçebilmesi için politikalar üretmelidir.

SAĞLIĞA VE İLACA DAHA ÇOK PAY AYRILMALI!

Türkiye’de ilaca ve sağlığa ayrılan pay bütçenin artışına paralel olarak artmaktadır. Ancak buna rağmen bütçeden sağlığa ayrılan pay ve kişi başına ilaç tüketiminde OECD ülkeleri arasında sonuncuyuz.  Bir diğer yandan ise sağlık harcamaları için vatandaşın cebinden çıkan miktar sürekli artmaktadır. İlaç fiyat farkı, ilaç katılım payı, muayene katkı payı, muayene fiyat farkı gibi birçok kalemde vatandaşın cebinden çıkan rakam 2017 yılında 30 milyar lirayı aşmıştır. Sosyal devlet olma iddiasında isek sağlık ve eğitim gibi hizmetler ücretsiz olmalı, bu hizmetlerden tüm vatandaşlar eşit şekilde yararlanabilmelidir.

ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (14)

ECZACILIK EĞİTİMİ GERİYE GİDİYOR.

Ülkelerin gelişmişlik kriterlerinin en önemlilerinden biri eğitimdir. Eczacılık eğitimini yalnızca nicelik olarak yukarılara taşımak büyük bir eksiklik ve yanlıştır. Son yıllarda birçok üniversite ve bunların birçoğunda da eczacılık fakülteleri açıldı. Bu fakültelerde çok üzücüdür ki eczacı öğretim kadroları son derece sınırlı ve bazılarında ise hiç yoktur. Birçok meslektaşımız yeterli teorik ve pratik bilgiyi alamadan mezun olmaktadır. Bu durum eczacılık eğitiminin niteliğini sorgulanır hale getirmektedir. Eczacılık eğitimi ile ilgili ciddi bir biçimde sorgulanması gereken bir başka konu da yurtdışında eczacılık eğitimi almış kişiler için yapılan denklik sınavlarıdır. Bu sınavlarda yurtdışında eczacılık eğitimi alanların yeterliliklerinin kafi derecede ölçülebildiği şüphelidir.

YARDIMCI ECZACILIK, SERBEST ECZANE İÇİN DE YENİ MEZUN ECZACI İÇİN DE SORUNLAR İÇERİYOR.

Bilindiği üzere 2012 yılında yürürlüğe giren 6197 sayılı kanun ile 2013 yılından itibaren eczacılık fakültelerine girenler mezun olduklarında bir yıl süre ile yardımcı eczacılık yapmazlarsa eczane açamayacaklar. Bu noktada söz konusu eczacıların yardımcı eczacılık sürecini tamamlayacakları eczaneler ile ilgili mevzuat hala belirsizdir. Yasanın çıkmasının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen yardımcı eczacıların çalışacakları eczanelerin özellikleri, zorunlu bir staj niteliğinde olan bu süreçteki SGK prim destekleri ve ücret destekleri gibi konular ortada kalmıştır.

HALKIN SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR!

Halk sağlığını tehdit eden bir başka unsur da alternatif tıp ve bitkisel ürün adı altında ehliyetsiz kişilerce tavsiye edilen, ruhsatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ürünlerdir. Bu ürünler ruhsat aşamasında gıda takviyesi olarak adlandırılmakta ama piyasada tedavi edici ürün olarak pazarlanmaktadır. Bitkisel ürünler de dahil olmak üzere etkisi olan her maddenin yan etkisi de vardır. Tedavi etme özelliği olan her ürün ilaçtır ve ruhsatı Sağlık Bakanlığı’ndan alınmalıdır. Gıda takviyelerinin birtakım hastalıkları tedavi ettiği iddiası ile ehil olmayan kimselerce sosyal medya, internet reklamları ve uydu kanalları üzerinden pazarlanmasının ivedilikle önüne geçilmelidir.

ECZACILIK ECZANE ECZACILIĞINDAN İBARET DEĞİLDİR.

Serbest eczane eczacılarının sorunları kadar kamu eczacılarının da sorunları var. Aynı sürelerde akademik eğitim almış ve üzerlerinde benzer sağlık personelinden çok daha fazla iş yükü bulunan eczacılarımız daha düşük ücret ve ek ödeme katsayıları ile çalışmaktadır. Üzerlerinde milyonlarca liralık zimmet bulunan eczacılara aldıkları bu risk nedeniyle bir ücret ödenmemektedir. Hastane eczaneleri genelde güneş almayan ve direkt hava sirkülasyonu olmayan yerlere kurulmakta, eczacılar sağlıksız ortamlarda çalışmaktadır. Kamunun yeteri kadar eczacı ve yardımcı personel kadrosu açmaması nedeniyle kalifiye olmayan personel ile ağır iş yükü altı altında ezilmektedirler. Hastanelerde açılacak klinik eczacı kadroları ile akılcı ilaç kullanımı daha verimli şekilde hayata geçecek ve hem kamunun ilaç harcamaları düşecek hem de hastalar daha kaliteli eczacılık hizmeti alacaklardır.

KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN ECZACI SAĞLIK HİZMETİNİ AKSATMAZ!

Biz eczacılar; yedi gün yirmidört saat, ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 26.000 noktada sağlık hizmeti vermekteyiz. Elektrik de kesilse, sistem de çalışmasa eczacılar ilaç ve sağlık hizmetini kesintisiz verirler. Biz bu hizmeti verirken hastalarımız ile muayene parası tartışması yaşamak istemiyoruz. Sık sık değişen ödeme koşulları nedeniyle hastalarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Elektronik olarak imzalanmış olduğu halde rapor ve reçetelerin sahte çıkması nedeniyle suçlu muamelesi görmek, maddi ve manevi zararlar yaşamak istemiyoruz.” YENİ ÇİZGİ

ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (6)ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (11)ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (27)ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (12) ECACILIĞIN 174. YILI KUTLANDI ANTEP MAYIS 2018 (7)

 

 

 

2.065 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]