Eğitimde temel sorunlarımız

Ali Ersönmez” Yazdı..

 

Kadrolaşma;

Yıllardır, Danıştay ve mahkemelerin iptal karlarına inat hükümet yandaşlarının G.Antep’te okullara müdür, müdür yardımcıları atamaları (görevlendirme yöntemi ile) devam ediyor. Kadrolaşmadaki maharet ne acıdır ki,  ilimizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesinde gösterilemiyor. Atamalarda şeffaflık ve objektiflik yok olmuştur. Atamalardaki güvensizlikten dolayı eğitimciler il milli eğitimin tüm uygulamalarına kuşku ile yaklaşma duygusuna kavuşturulmuşlardır.

Hedef başarı ise kadrolaşma yerine sendikaların da yönetici atama komisyonlarında yer almaları sağlanmalıdır. Bunun ile ilgili olarak yönetmelik uygun hale getirilmelidir. Vekâleten atamalar başarıyı olumsuz etkilemektedir. Kadrosu A okulunda olan bir öğretmenin, B okuluna idareci-öğretmen olarak atanması ilimizdeki eğitim istikrarını ve başarıdaki devamlılığını olumsuz etkilemektedir. Ve Eğitim ortamındaki barışçıl, saygı, hoş görü ve güven iklimi bu uygulamalarla (görevlendirme vb.) yok olmaktadır.

Ödüllendirme;

Gaziantep’te 2008 maaşla ödüllendirmelerin %74’ü bir sendikaya verilerek, Gaziantep’teki eğitim ortamındaki objektiflik, güvenirlik, eşitlik temelindeki değerlendirmeye dair eğitim emekçilerinin büyük tepkisi olmuştur. Eğitim emekçilerini bu tür eşit olmayan, yanlı uygulamalar verimsiz, isteksiz ve motivasyonsuz bırakmıştır. Gaziantep’teki eğitim ve öğretim ortamı bu tür uygulamalar olumsuz ve verimsiz kılmaktadır.

Ödüllendirmeler, eşit, adaletli, hak esasına uygun ve geniş kapsamlı komisyon onayları ile belirlenmelidir.

Geleneksel Yönetici;

Pedagojik, yönetsel formasyona, demokratik eğitim anlayışına ve gelişimine açık yöneticilere şiddetle ihtiyaç vardır. Çağın gereklerini kavrayan, bilimin, eğitimdeki gelişmelerin içinde olan ve demokrasi kültürünü yansıtan yöneticilerle eğitim geliştirilebilir.

Kalabalık sınıflar;

İlimizde ikili öğretim ve kalabalık sınıflar eğitime ket vurmayı sürdürüyor. Kenar mahallelerdeki sınıf mevcutları 50 kişinin üzerindedir. Hala binlerce dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yıkılıp yeniden yapılan binalar için hem yıkmak ve yeniden yapmak için bütçeden yüksek meblağda ücretler akmaktadır. Yen yapılan derslikler 2. veya 3. bina olarak okul bahçelerine inşa edilmektedirler. Okullar birer hapishane görünümündedirler. Bu durum, okul içindeki dayanışma, işbirliği ve iletişimi zorlaştırmaktadır. Yine çocukların oyun alanları daraltılmaktadır. Okul içinde denetim, disiplin, düzen zorlaşmaktadır.

Eski binaları yıkıp yeniden inşa etme yerine, içinde lise, ilköğretim, anaokulları, spor alanları, konferans salonlarının vb. bulunduğu eğitim bölgeleri oluşturulmalıdır.

Hizmetli Sorunu;

G.Antep’teki okullarda hizmetli sorunu bir kangrene dönüşmüştür. Özel hizmet alımları ile hizmetli maliyetlerinin büyük kısmı velilerden temin edilmektedir. Belli dönemlerde İl Özel idaresi tarafından okullara görevlendirilen hizmetlilerle temizlik sorunları çözülememektedir. Bunun yerine her 6 dersliğe 1 hizmetli düşecek şekilde kadrolu hizmetli alımı yapılmalıdır.

Birleştirilmiş sınıflar uygulaması;

Özelikle köylerde tüm güçlükleriyle birleştirilmiş sınıf uygulaması devam ediyor. Bu uygumla ile hem öğretmenin verimi düşmekte hem de eğitimde istenen başarı yakalanamamaktadır. Çağdaş, bilimsel ve demokratik eğitim uygulanamamaktadır.

Kuralsız, ücretli, sözleşmeli ve Apoletli öğretmen;

Kuralsız, ücretli, sözleşmeli ve apoletli öğretmen uygulamaları, eğitimin önünde ciddi sorun olmaya devam etmektedir. Eğitimdeki yeni istihdam biçimleri ile eğitimde süreklilik ve nitelik rafa kaldırılmıştır. İlimizde bazı okullarda bir öğretim yılı içinde değişik 50 öğretmen, farklı zaman dilimlerinde ücretli çalıştırılmaktadır. Atamalar yıl içinde defalarca yapılarak, eğitimde olması gereken devamlılık sağlanamıyor. Ücretli öğretmen uygulaması ile branşı Beden Eğitimi olan biri sınıf öğretmenliğini ve ziraatçı olan başka bir kişi sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Başarı bu uygulamalar ile Kaf dağının ardında olacaktır.

 Hizmet içi Eğitim;

Bizlerin amacı, hedefi eğitimde istenen başarıyı yakalamak ise eğitim fakültelerinden çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, kaliteli, nitelikli öğretmen yetiştirmeliyiz. Gelişen, değişen dünyada,  bilim ve teknolojik çağın hayatın her alanına girdiği bu dönemde mevcut öğretmenler için, hizmet içi eğitimler daha da önem kazanmaktadır.

Hizmet içi eğitimler için uygun zaman ve mekanlar seçilmelidir. Okul saati bitiminde saat 18-23 arasında planlan bir eğitim hizmet içi çalışma ile sadece bürokratik bir görev yerine getirmiş olunur.Bu çalışmalar seminer döneminde planlanmalıdır. Ulaşımı kolay merkezi yerlerde yapılmalıdır. Hatta  Milli Eğitimin Hizmet içi eğitim merkezi kurulmalıdır. Hizmet içi eğitimler, uzman, etkili, donanımlı kişiler tarafından gerekli teknolojik araçlarla gerçekleştirilmelidir.

330 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]