DİSK ” Krizin sorumlusu AKP iktidarıdır “

GAZİANTEP-TMMOB, DİSK ve KESK başkanları, Türkiye’de yaşanan krizin sorumlusunun emekçiler olmadığı gibi, faturanın da emekçilere ödettirilemeyeceğini belirterek, krizi yaratanların bedelini ödemesini...

GAZİANTEP-TMMOB, DİSK ve KESK başkanları, Türkiye’de yaşanan krizin sorumlusunun emekçiler olmadığı gibi, faturanın da emekçilere ödettirilemeyeceğini belirterek, krizi yaratanların bedelini ödemesini açıkladılar. Krizin başlıca sorumlusunun AKP iktidarı olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan krizde en çok mağdur olan kesimin emekçiler olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, yaşanan kriz nedeniyle emekçilerin mağdur olduğunu söyledi.

DİSK Temsilcisi Güdücü açıklamasına şöyle devam etti;

“Bugün ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenmektedir. Ülkeyi yönetenlere göre “kriz miriz yok” ama çarşıda, pazarda, fiyat etiketlerinde, faturalarda zam üstüne zam var! Enflasyon karşısında eriyen alım gücümüz, küçülen ekmeğimiz var. Artan işsizlik, iflaslar, toplu işten çıkarmalar var! Yükselen geçinemiyoruz çığlıkları, umutsuzluğun pençesinde son verilen yaşamlar var. İlaçları verilmeyen hastalar, sağlıkta ve eğitimde kemer sıkma politikaları var. İnsanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz bombaları var. Hakkını arayan emekçiye toplu gözaltı ve tutuklamalar var. Türkiye halkının yüzde 99’u için giderek ağırlaşan yoksullaşma ve işsizlik gerçeği var iken,  ülkeyi yönetenlere göre, tek sesli medyaya göre, krizi fırsata çevirmek isteyen bir avuç patrona göre, kısacası çok ufak bir azınlığa göre “kriz miriz yok”. O zaman bu yaşanan pahalılık, paranın devalüasyon ile değer kaybetmesi enflasyon neyin nesi. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı arıttı. Ama çalışan emekçilerin maaşları hala aynı”

KRİZİN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR

Bugün yüzde 99’un insanca çalışma ve yaşama hakkını tehdit eden krizi çıkaran, “krizmiriz yok” diyen yüzde 1’lik kesim olduğunu ileri süren DİSK Bölge Temsilcisi Güdücü,

“Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren neoliberal politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır. Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adına, emeğin en temel haklarını, şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan eden, sosyal hak olarak tanımlanması gereken kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı imha eden politikaları hayata geçiren AKP iktidarı krizin başlıca sorumlusudur. AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı ekonomik model hızla çökerken, faturayı ödemesi gereken bu modelin mağduru olan işçiler, emekçiler, emekliler, köylüler, dar gelirliler değil bu model sayesinde küplerini dolduranlar ve iktidarlarını kuranlardır.”

İŞSİZLİK FONU YAĞMALANDI

Sendikal örgütlenmenin engellendiği, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, kamu emekçilerinin yandaş konfederasyonla birlikte yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum edildiğini hatırlatan Güdücü, “Hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen yüzde 1’lik bir kesim, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Krizi yaratanlar fırsattan istifade İşsizlik Fonunu yağmalamanın, kıdem tazminatına el uzatmanın ve zorunlu BES adı altında emekçinin cebinden finans tekellerini beslemenin yolunu aramaktadır” dedi.

EMEKÇİLER BORÇLU DEĞİL BU İKTİDARDA ALACAKLIDIR

Ekonomik büyüme söz konusu iken, bunun bedelini yoksullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikaların satılmasıyla ödeyen bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, tüm emekçileri yaşanan kriz sürecinde borçlu değil alacaklı konumunda olduklarını söyledi.

MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Ücretlerin artırılmasından toplu işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla işsizlik ve yoksullaşmanın önlenebileceğini kaydeden Ali Güdücü, “Bizler örgütlü olduğumuz her yerde “krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle düzenleyeceğimiz etkinlik ve eylemlerimizi emek ve meslek örgütleriyle, yerel emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaştırıp yaygınlaştıracağız. Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” fikri etrafında buluşabilecek herkesi, emeğin haklarını savunmak için omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

 

667 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]